Om «kaptein Sjøberg» – og et lensmannsmord utført av nordmenn i britisk tjeneste

Mytene fra motstandskampen på Helgeland er mange.

Hensikten med denne artikkelen er å nyansere krigshistorien på Helgeland. Store deler av lokalbefolkninga gjorde en heltemodig innsats i kampen mot okkupantene. Dette står urokkelig fast,og må aldri dras i tvil.

«Kaptein Sjøberg» hylles fortsatt som helt. Menn fra Kompani Linge skjøt og drepte lensmannen og en lensmannsbetjent i Bindal. Ingen av de to var nazister. Snarere tvert imot. Men hendelsen ble siden dysset ned.

«Kaptein Birger Sjøberg» alias Nils Berdal.

Sjøbergmarsjen mellom Austerfjorden i Vevelstad og Eiterådalen i Vefsn arrangeres hvert år, og er en minnesmarsj til ære for de som falt under 2. verdenskrig, i forbindelse med motstandsvirksomhet på Sør-Helgeland. Marsjen er oppkalt etter den såkalte «kaptein Birger Sjøberg». De sparsomme leksikalske opplysningene som finnes om «Birger Sjøberg», forteller at han egentlig het Nils Berdal, og var født i Åfjord i Trøndelag i 1905. Allerede i 1937 flytta han til Sverige, visstnok for å komme unna noen økonomiske misligheter. I perioden 1937 til 1939 bodde Berdahl i fjellbygda Bågnes, alene i ei koie ved Bielite i Vilhelmina kommune. I begynnelsen av 2. verdenskrig dukket han så opp, nærmest som troll av eske, for å lede illegal våpentransport på Helgeland. (Les mer om den angivelig svanske «kaptein Sjøberg i Egil Ulateigs bok «De gode mot de onde», hvor det blant annet heter: «I virkeligheten var denne mannen en ettersøkt forbryter og sjarlatan; han var ikke svensk og han het ikke Birger Sjøberg.» side 139 osv). Før han falt i 1944, rakk Nils Berdahl å gifte seg med motstandskvinna Liv Elisabeth Grannes fra Vefsn.

Liv Grannes ble for øvrig seinere gift med ingen ringere enn norsk etterkrigstids grå eminense, Jens Christian Hauge. Hauge hadde stått sentralt i Heimefronten, og befant seg i maktad sentrum i fleire tiår etter krugen. Denne alliansen med norsk politisk toppnivå skal sogar ha vært en medvirkende årsak til at det har vært vanskelig å få fram den fulle og hele historia om våpentransporten på Helgeland – og dermed få klarlagt den egentlige bakgrunnen for de store tragediene det medførte for sivilbefolkninga i Eiterådalen og Visten.

Dekkoperasjon
I dag ser fleire og flerie historikere på denne våpentransporten som en britisk dekkoperasjon, «Operasjon Jupiter», som skulle få Tyskland til å tru at det ble planlagt en alliert invasjon på Helgeland, en skinnmanøver foran den mye senere invasjonen i Normandie. Operasjonen ble ledet av en britisk militæravdeling for spesielle operasjoner, SOE, Special Operations Executive. SOE arbeidet uavhengig av de norske eksilmyndighetene i London. Dekkoperasjonen på Helgeland involverte mange patrioter satte mange liv på spill. Sivilbefolkninga på kysten og i innlandet på Midt- og Sør-Helgeland, lojale til de motstandsarbidet, gjorde en heroisk innsats for å smugle våpen fra de ytterste øyene, inn i fjordene og opp i fjellene. Våpen det aldri skulle bli bruk for, og som det aldri var hensikten skulle tas i bruk. Noen av de som deltok i dette livsfarlige arbeidet følte seg i ettertid grundig lurt av engelske og norske oppdragsgivere. Med god grunn.

Drepte lensmannen og betjenten
I etterdønningene, opprullinga av våpensmuglernettet, skjedde katastrofale ting på Helgeland, som blant annet endte med at et relativt stort antall sivile ble fengslet og/eller drept av okkupantene.

Ikke minst skyldtes dette de «autoriserte» motstandsfolkene,  Linge-karenes uvørne og i fleire tilfeller ansvarlige opptreden. En av hendelsene som var opptakten til massearrestasjoner og henrettelser, var de engelsk-ledede motstandfolkenes drap på lensmann Arnold Fossem og lensmannsbetjent Alf Skogmo på Urvollan i Bindal 14. september 1942. Lensmann Arnold Fossem var verken nazist eller tyskvennlig, og betjent Alf Skogmo fra Brønnøy var til overmål aktiv motstandsmann.

Likevel ble de skutt uten sjøl å ha løftet våpen, stikk i strid med såvel norsk strafferett som med enhver internasjonal konvensjon om atferd i en krigssituasjon. Det meste tyder på at de to, som var ute i ordinær tjeneste, «for sikkerhets skyld» ble henrettet av motstandsmennene, som dermed reddet sitt eget skinn.

Posttraumatisk stress kan ha vært en formildende årsak. Lingekarene hadde vært med blant annet vært involvert den harde trefningen med tyskerne på Tangen gård noen dager før dette.

Kilder mener at motstandsfolkene ved å gå smidigere fram i stedet kunne ha fått en avtale med lensmannsfolkene og kommet seg unna. Se for eksempel side 137-144 i boka «Helgeland i brennpunktet» (1990) av Hans Bræckan, og side 142-143 i «De gode mot de onde» av Egil Ulateig. Les også Arnt O. Aasvang: «Kapteinen : Nils Berdahl – Birger Sjøberg – hvem var han?«).  «Spionen i Kojan». Program på Sveriges Radio P4

Epilog
I dagens verden ser vi med tydelighet at ikke alle som tilslutter seg en motstandsbevegelse er guds beste barn, og slik var det uten tvil også med den norske motstanden. Konsekvensen av dobbeltmordet på Urvollan ble i alle fall katastrofalt for mange mennesker: 23 helgelendinger ble ført til Falstad og henrettet av naziokkupantene.

Lokalbefolkningas uegennyttige innsats kan ingen dra ned i søla. Desto mer bittert å tenke på er at så mange risikerte liv og helse for en iscenesatt aksjon så å si uten verdi for frihetskampen.

Torstein Finnbakk

Den drepte lensmann Arnold Fossems båre bæres fra heimen på Terråk. Bildet gjengitt i «Helgeland i brennpunktet» av Hans Bræckan. Fotograf ukjent.

Les også

Slaver for motstandskampen

Lokalhistorie:

Hemnes i krig av Torstein Finnbakk

Jens Bjørneboe sa det slik:
Våre høye idealer
Vil de bare flire av:
Stjele, myrde, banne, hore,
Voldta, plyndre og bedra!
Kan De fatte og begripe
Hvor de har sin råskap fra?

Meget burde de beundre:
Dres­den efter­lot vi slik:
Som en tundra med fem hundre
Med fem hundre tusen lik!
Meget burde de beundre:
Vår kul­tur er høy og rik!

Vi har kjem­pet for mora­len,
For et rens­lig, ånd’lig liv.
Ung­dom­men er vill og galen,
Syk og rå og destruk­tiv!
For kul­tu­ren, for mora­len,
For et rens­lig, ånd’lig liv!

Kam­pen gjaldt et rens­lig klima
For kul­tur og disi­plin
Fra Katyn til Hiro­shima,
Dres­den, War­szawa, Ber­lin!
Fra Katyn til Hiro­shima,
Dres­den, War­szawa, Berlin!

Meget burde de beundre
Som de bare fli­rer av!
Stjele, myrde, brenne hore,
Voldta, plyndre og bedra!
Kan De fatte og begripe
Hvor de har sin råskap fra?

(Om ungdommens råskap)

7 svar til “Om «kaptein Sjøberg» – og et lensmannsmord utført av nordmenn i britisk tjeneste”.

  1. Nå var det vel sån at Lensmannen ikke var intresert og diskuter med di to Linge mennene da di prøvde, men ville bare sett håndjern på dem. Det var tross alt ut lovet en beløning fra tyskerne på 50-70 tusen på dem, da di hadde skutt en go del tyskere på Majavatne noen dager før. Og det sto store ting på spill vis disse to hadde blitt tatt av lensmannen di kunne, så ikke la seg arestere pga det. i følge di to soldatene så hadde lensmannen dradd opp sin pistol. (og den ble funnet på gulvet etter på) da det ble gitt ordre om og skyt . og det blir skrevet her at drapene det ble dyssa ned, men det ble det ikke, det var retslig høringer osv i England når di kom tilbake dit.

  2. Dette var svært interessant! Og dramatisk, ikke minst. Dette må jeg lese mer om.

  3. Hei! Din versjon av hva som skjedde på Urvoldener sikkert (minst?) like god som andre fremstillinger, men jeg reagerer på at du oppgir hendelsen som direkte årsak til henrettelsene på Falstad – de hadde etter Majavassaffæren kommet uansett. Savner forøvrig Erling Grannes: «I skyggen av Jupiter» i din kildelisten; han var selv tilstede på Urvolden.

    1. Nei Einar Grannes var ikke med der, Han var enda ikke kommet seg til England og i Kp Linge,, Det var 4 soldater Bugge, Matisen, Hansen og Rustand. Og 4 sivilister dær blant 3 damer

  4. På intrenett ligger et timelangt radioprogram fra svensk TV4 om Birger Sjøberg. Programmet heter «Spionen i kojan» og handler om BirgerSjøbergs liv i Vilhelminaområdet fra 1937 til 1940. Folk som kjente han forteller om hans liv og virke i området før krigen.

  5. […] Tage Ellinger var  en av flere underlige figurer som materialiserte seg som krigshelter i Norge i 1940. En annen eventyrer som påberopte seg å være svenske, var den såkalte Birger Sjøberg, som ble en…. […]

  6. […] Om “kaptein Sjøberg”, motstand og et lensmannsmord […]

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: