Historia om en gard, ei bygd og ei tid

Omslag_oldernesetÅ skrive historia om sin egen heimgard, og samtidig skulle gjøre produktet til allmenn interessant lesning, er  ingen lett oppgave. Men Sissel Aanes (74 år) fra Korgen har klart oppgaven med glans, når hun leverer boka «Olderneset. Garden – slekta – minnene». Det er blitt ei velskrevet bok om heimgarden, slekta og minnene fra oppveksten i Olderneset, spekket med interessant og spennende lesestoff og et vell av gode bilder.

Korgen ligger i Sør-Rana, og er kommunesenteret i nåværende Hemnes kommune. Fram til 1964 var Korgen egen kommune. På et bredt nes i en av de vakre slyngene som Storelva, Røssåga, gjør gjennom bygda, ligger de to Oldernes-gardene. Forfatteren av boka, Sissel Aanes, er født og oppvokst på den ene av disse gardene, bruksnummer en. Det er denne garden hun skriver mest om i boka, en gard med etter forholdene rikelige ressurser, både i form av jord og skog. Noe atypisk, kan en si, for i Sør-Rana var nok gjennomsnittsbrukene tradisjonelt betydelig mindre i omfang enn Olderneset. Men i boka skildres ikke bare livet til folkene i Olderneset. Også nabogårder og folk flest i bygda får sin plass i boka, og gjør derfor dette til langt mer enn ei soge om heimgarden og folkene som levde der.

Boka gir masse verdifullt innsyn og viktig kunnskap om hvordan folk i ei nordnorsk bygd levde i ei tid som for lengst er borte. Vi følger folket på Olderneset og omegn gjennom gleder og sorger, gjennom alle årstider, i fest og sorg. Vi får et tilbakeblikk til de slektsleddene som levde før forfatteren ble født. Men det  meste av boka er forfatterens egne minner, gjenfortalt på levende vis og med glimt i øyet,  og med en stødig og sikker penn som er den pensjonerte læreren verdig.  Boka viser oss enda en gang at folks egne fortellinger og minner, hvis de er godt fortalt og framstilt, kan være blant de mest verdifulle kildene til å lære og forstå historia vår.

Bilde fra boka «Olderneset». Korgen ca. 1950.  F.v. Ser vi Korgen Landhandel, Svendsenhuset, Meieriet, Martin Nerleirmohuset, John Olderneshuset, Misjonshuset, Samvirkelaget, Berner-stua og Arne Vallas hus. Rett mot kirka ser vi Bortigarden. Så følger Ungdomshuset og vår gård. Helt til høyre skimter vi Oldernes-sagene. Seljebakkneset i forgrunnen.
Bilde fra boka «Olderneset». Korgen ca. 1950. F.v. ser vi Korgen Landhandel, Svendsenhuset, Meieriet, Martin Nerleirmo-huset, John Oldernes-huset, Misjonshuset, Samvirkelaget, Berner-stua og Arne Vallas hus. Rett mot kirka ser vi Bortigarden. Så følger Ungdomshuset og vår gård. Helt til høyre skimter vi Oldernes-sagene. Det idylliske  Seljebakkneset i forgrunnen.

Sissel er født i 1938. Korgbygda gjennomgikk ei rivende utvikling nettopp i de åra da hun vokste opp fra barn til voksen. I de tidlige etterkrigsåra ble stedet forvandla fra ei sovende, noe satt og –  vil noen hevde – innesnødd nordnorsk landsbygd, til et moderne anleggsentrum med alt det nye som dette første med seg. Røssåga skulle bygges ut og skaffe strøm til Jernverket på Mo. Hit, også til Olderneset,  kom anleggsslusk og ingeniører med den tids high tech, bygda fikk mer enn dobbelt så mange innbyggere som før  og ble aldri den samme. Dette gjør ei velskrevet gardshistorie fra dette stedet enda mer interessant, for Korgen ble i miniformat et bilde på den utviklinga som hele Norge gjennomlevde i løpet av ei historisk sett veldig kort tid.

Jeg skal ikke falle for fristelsen til å gjengi noe av boka, for den bør leses, la og fortjener en leserkrets langt ut over de som bor i  eller er fra Korgen. Forfatterens skarpe og tydelige observasjoner, både i mikro- og makrokosmos , gjør at dette har blitt et både spennende, viktig og interessant stoff. Og framfor alt velskrevet og velredigert. Også bildestoffet er svært bra. Boka bærer preg av at det har vært lagt ned mye arbeid på å skaffe til veie mange bilder med varierte motiv, og  ikke minst: Man har vært nøye med å få med navnene på personene som er avbilda. Layouten er enkel og smakfull.

Det framgår vel med tydelighet at jeg er meget begeistret over at  Olderneset og dets historie har kommet mellom to permer. Boka er trykt i beskjedne 500 eksemplarer, men det skal forundre meg mye om den ikke kommer i flere opplag.

Sissel Aanes
Olderneset
Maribo Forlag
255 sider Innb.

Pris 300 kr.

Omtalen er publisert i Nordnorsk Magasin nr. 1 2013

Reklame

Forfattar: Torstein Finnbakk

Finnbakk Skrivestue Orgasnisasjonsnummer: 919 743 700 finnbakk.com Jeg tar gjerne oppdrag - artikler og reportasjer for aviser, tidsskrifter, - bokprosjekt, dokumentar, hefter, årbøker, - språklig bearbeiding og kvalitetssikring - oversettelse bokmål – nynorsk - foto Min bakgrunn: Over 30 år som journalist, kommunikasjonsrådgiver, forfatter og skribent Bokutgivelser: «Når star kan jage måse» (lyrikk, Oktober forlag, 1978) «Fem stjerne blenk» (lyrikk, Tiden norsk forlag, 1982) «Hemnes i krig 1940-45» (faglitteratur, lokalhistorie, Hemnes kommune 1995) Messenger: messenger.com/t/finnbakk facebook.com/finnbakk Instagram: @finnbakkskrivestue e-post: torstein.finnbakk(at)gmail.com tlf +47 909 82 968

One thought on “Historia om en gard, ei bygd og ei tid”

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: